torsdag, juni 10, 2004

å rydde tankene om min tro

Nå var det vel egentlig meningen at jeg skulle rydde litt i alle mine papirer og skolebøker som har hopet seg litt for mye opp i et eneste stort rot i løpet av skoleåret, men min unnskyldning ble vel at det kan være like så lurt å ta en opprydning i tankene. Like god årsak til å glemme Signe som en av mine venner som har blog har jeg desverre ikke, så jeg må bare si unskyld, unskyld, unskyld Signe, du er en veldig god venn.

Men altså jeg tenkte at jeg skulle sortere ut mine tanker om tro litt. Jeg tror nemlig jeg trenger litt hjelp her, så jeg blir kjempeglad for kommentarer. Det har seg nemlig slik at til min medieksamen leste jeg i våre mediebøker og her stod det en del faktiske smarte ting. Det stod noe om sannhet. Det finnes flere sider med en sak og bare med å få fram alle sidene finner jeg sannhet. For akkurat dette med sannhet er vel noe av det jeg søker mest av alt. Så for å hjelpe meg, kom med deres sider. ;)

Jeg tror på Gud, på en fullkommen kraft, på en enhet. Alle mennesker mål er å nå en enhet. Mange nøyer seg med den materielle enheten de får gjennom sex, men jeg vil oppnå den åndelige, gudommelige enheten. Spørsmålet da er hva er veien til enhet? Og hvordan er denne enheten? Som det tenkende, kunnskaptstørste, filosoferende, vestlige vesen jeg er, er mitt mål og finne svar på de store spørsmålene, og få innvielse i all verden hemmeligheter, å leve på et plan med Gud. Dette tror jeg kan nås ved meditasjon, bønn...off nei...jeg vet egentlig ikke. De gangene jeg opplever en kontakt med Gud er ute i naturen og på møter under lovsang.

For de kristne er Jesus veien, sannheten og livet. I buddhismen er det snakk om meditasjon, måtehold og gode gjerninger (er egentlig ikke hundre prosent sikker på om det er akkurat sånn..) andre mener du må vise din kjærlighet til Gud med å konsentrere deg dypt om hans vakre skaperverk og dermed vil du kunne få kontakt med Ham og få energi av Ham.

Det er mange veier og gå, eller finnes det bare en riktig?

Av og til tenker jeg at det finnes seks milliarder forskjellige mennesker på jorden, da skal det vel litt til at det bare finnes en vei til Gud. Jeg tror egentlig at de kristne kommer til himmelen (altså oppnår kontakt med Gud), men jeg har vanskelig for å tro at en buddhist som vier hele sitt liv til å meditere og be og aldri gjør en flue fortred ikke oppnår kontakt med Gud(nirvana-eller kommer til himmelen hvis vi skal ta det på norsk)

Kanskje er det forskjellig fra person til person om hva som er den rette veien for dem?

En ting må jeg bare gjøre klar i at jeg mener er sikkert. Selv om det kanskje finnes flere veier til Gud, noe du ser av alle religionene, mener jeg fortsatt at det bare finnes en Gud. Alle religionene tilber den samme Guden, de bare tilber Ham på forskjellige måter.

For meg har det blitt naturlig å søke mot kristendommen, siden jeg har mange kristne venner. Dessuten finnes det kristne miljø i Norge det er lett å komme inn i, og dermed kan jeg få de flere sidene av en sak som en trenger for å nå sannheten. Det blir kanskje bedre enn å være en enslig buddhist... Selv om jeg ikke er kristen går jeg på mange kristne møter og arrangamenter for å lære mer om Gud og for å prise Ham. Og jeg har litt lyst å bli kristen, så nå skal jeg si litt hva mitt forhold til Jesus er.

For meg er Jesus en profet, jo han er Guds sønn, i den forstand at han er en innvidd, han har kontakt med Gud og er et fullt bevisst menneske som kjenner alle verdens mysterier. Kjenner du igjen beskrivelsen? Jo, for det er akkurat sånn jeg nettopp (oki..så ble dette litt langt da...) sa mitt mål var å være. Altså vil jeg være som Jesus. Jeg er en såkalt gnostiker som vil bygge livet mitt på Jesu gjerninger og være som han, men jeg tror dette er noe jeg faktisk må gjøre, at dette ikke bare kan skje ved å tro på Jesus og ta i mot ham.

På den annen siden står det noe om det i bibelen, at når du tar i mot Jesus vil han fødes på ny i deg. Jeg tror ikke at du kan oppnå kontakt med Gud bare ved å tro på Jesus og dermed bli tilgitt alle dine synder. Men når jeg ser på folk som er kristne ser jo også jeg at disse ikke bare tar i mot Jesus og så gjør de alt det galne de vil, for de blir jo tilgitt uansett.

Men dette med å ta i mot Jesus er en veldig følelsebasert hendelse, og jeg er ingen følelseperson. Jeg er nødt til å ha det litt mer vitenskapelig...off tull og tøys dette her...Derfor prøver jeg nå å lese bibelen, jeg lærer meg så mye om den kristne tro som jeg kan ved å gå på masse møter, for jeg tror kanskje jeg må lære alt om kristendommen før jeg kan bli kristen...

off nei...det begynner å bli litt komplisert og vanskelig dette her..så hvis noen har noe smart å si, gi gjerne beskjed! Det var i alle fall godt å ryddet litt i tankene mine. ;)

3 kommentarer:

Signe sa...

Mange tanker du hadde- jeg tror ikke jeg kan gi deg et skikkelig svar. Tror heller ikke det er min "jobb" å gi deg et svar- det må du finne selv.

Tro er ikke noe en kan lære. En kan lære mer om Gud og om Jesus, men man kan ikke lære å tro. Det er det som er så vanskelig. Min "anbefaling" er å fortsette å gå på møter- gjerne forskjellige steder (Klepp :P), for å "lære" mer. Men fremfor alt... Å be. Det er det som er "kommunikasjonen" mellom deg og Gud.

Det er litt en treningssak å be. En vet liksom alltid hva slags svar en vil ha. Du vil gjerne ha et ja. Eller et nei. Men Gud gir ikke bare to svar, han kan også gi et tredje- vent. Og det er vanskelig å se. En tror det ikke skjer noe, liksom.

Men be, selv om du kanskje ikke får svar der og da. Vær ærlig med Gud. Du trenger ikke gi ham en lang, fin tale. Du må bare si hva det er du vil.

Lovsang er jo en meditasjonsform, da. En står og tar til seg musikken og ordene, og kjenner den følelsen som bobler fram.. Helt fantastisk.

sunshine sa...

Heia vennen :D
Du vet ege glae i deg og at me he snakt om dette mange gånge..men eg he kanskje misforstått..du kjenne jo meg..men du meine at veien t Gud e igjennom å bli som Jesus..Du e ein av de få i verden som meine dette..ke me adle andre i verden då? Trur du sje min måde får meg opp t himmelen??
Hvis adle he forskjellige måda å komma t himmelen..kossen kan eg veda ke så e min vei og at eg isje bare herme itte andre kristne?
Eg trur d viktigaste du kan gjør e å innse at du isje kan læra om Gud ve å lesa om an..Du kan nipugga profilen min..men du trenge sje kjenna meg ford..du blei sje mi beste venninna ve å lesa mine dagbøge..du blei min venn ve å kommunisera me meg og ja ve å interessera deg for meg..men du jekk mod meg me et viligt hjeerta..og d e d du må gjør me Gud og..be, snakk me han..lær å bli kjente me han personlig! Eg seie sje at du ska slutta å lesa bibelen, d e og ein måde å lære meir om an..men du må søga kontakt..og villa møda Jesus..Jesus søge rondt på jordå itte vilige hjerte..og eg vet at han bråbremse me deg og lure på koffor du isje søge han...
Eg vet at du prøve, men du må innse at isje alt i livet går itte teorien..du kan få godt i gym på grunn av teorien..du komme t å ta teoriprøven t bil me glans..men du stresse meir me sjølve oppkjøringå...men du må gjør d for å få lappen..kanskje alt eg seie e heilt skrullete..men du må gå vekk frå vitenskaben og se jesus inn i øynene og sei JA!!
Men eg vet at du vil finna din vei..eg vil bare at du ska bli fornøyde
Natti vennen
Kniiibben :d

Living in Thailand sa...

Nice site maybe we can do something!Free SMS and Free Fax